Avtale om kompetanseoverføring og videreutvikling av nettsider

30.05.16

Som en videreføring av ferdigstillingen av nettsider for Nord-Europeisk Mesterskap i Turn har Trondhjems Turnforening og SRL Innsikt og Utsikt inngått avtale om kompetanseoverføring og videre utvikling av nettsiden www.nordeuropeisk2016.no. Avtalen løper frem til etter mesterskapet i oktober.