Steffens historie

Utdanning: Sivilmarkedsfører BI (NMH)

1999

Spesialisering i Entreprenørskap.

E-markedsfører Telenor

1999

Web- og Intranettredaktør.

Leder og eier, Markedsføringsbyrået Beeliner Norge AS

2003

Markedsrådgivning

Markedsplaner, og -analyser

Kundeundersøkelser

Idéutvikling

Markedsfører RBK

2007

Publikumsutvikling (billetter og sesongkort)

Fanklub

Utdanning: Bachelor Samfunnsgeografi NTNU

2007

Fokus: Energi-, klimaendringer og kunnskapsledelse i et kommersielt perspektiv.

(Grunnlag for Master med tema: Grønne forretningsmodeller)

Innovasjonsrådgiver HiST

2011

IPR, Inkubatorleder, rågiver, Gründerstipend. Bidro overfor blant andre Hoopla, Kybernesis, 3D Motion Tech og Smarthelp.

Starter Innsikt og Utsikt

2015

Manager-for-hire

Utdanning: Mastergrad NTNU om teknologi, makt, diskurser

2018

Spesialisering: Geografi/Naturressursforvaltning og bærekraft i havbruksnæringen