Thomas Wiggen

Steffen R. L. har bidratt med god kompetanse og effektive løsninger på områder der vi ikke har egne ansatte. Han har utvilsomt bidratt til vår verdiskaping gjennom sin kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon.