Strategi

Strategi

Innsikt og Utsikt leverer konkrete tjenester og generell rådgivning innen strategiske prosesser og valg for små- og mellomstore og/eller entreprenørielle, innovative virksomheter. Jeg har lang erfaring med dette etter enten å ha startet virksomheter selv, eller bidratt i oppstarten av andre, tilsammen mer enn et tiltalls start-ups.

Strategiske vurderinger og valg for denne gruppen virksomheter kjennetegnes av utilstrekkelig tilgang på verifisert informasjon eller "know-how", kort tidshorisont og manglende ressurser, makt eller innflytelse til å styre eller påvirke fremtiden i ønsket retning. 

En vellykket etablering og solid vekst avhenger derfor ofte av erfaringsbasert innsikt mer enn konkret kunnskap.

Er du enig? Da burde vi kanskje ta en prat?

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling handler om å øke og realisere verdien på det du tilbyr til dine kunder. Man kan også kalle det å formulere, verbalt eller abstrakt, hvordan du skal oppnå suksess med din forretningsidé.

Noen av de viktigste oppgavene for å kunne etablere en god forretningsmodell er derfor det å stille de kritiske spørsmålene, konkretisere ideene og verifisere antagelsene.

Det kan man gjøre gjennom både kreativ og kritisk tilnærming, målrettet og kritisk datainnsamling, analyser og modellering.

Ta kontakt hvis du vil prate nærmere.

Markedsføring

Markedsføring

Effektiv markedsføring handler om mer enn å rope høyest eller å love mest. Effektiv markedsføring handler like mye om riktig verktøy, riktig metode, og riktig prosess.

Men det handler også om kreativitet, å våge og tørre å bli lagt merke til.

Noen av verktøyene og metodene I&U kan bidra med er treffsikker digital markedsføring, målrettet PR og redaksjonelt arbeid, effektive og treffsikre markedsundersøkelser og systematisk markedsplanlegging.

Ta kontakt hvis du vil prate nærmere.