Fra våre kunder:

I&U / Steffen ble i med i salgsteamet i Ducky 3.juni 2019. Den første oppgaven var å hjelpe teamet å selge inn produktet “klimamesterskap for bedrifter” som en del av kampanjen Klimabrølet, august 2019.
Steffen bidro til å avdekke hvordan vi best kunne selge til flest mulig bedrifter på kort tid. Han viste et stort pågangsmot og fulgte opp mange bedrifter på en veldig god måte.

Steffen hadde også ansvar for et samarbeid med Trondheim kommune, for et prosjekt for utvikling av digitale tvillinger som skulle bidra til å gi bedre akkumulerte data for innbyggernes klimafotavtrykk. Steffen deltok dessuten i oppstarten av Duckys salg-og markedsstrategi, som en del av et
strategiteam. Steffen var proaktiv og bidro med kunnskap på metode og verktøy. Han bidro også til
viktige diskusjoner, som la grunnlaget for et lengre arbeid med strukturering av samarbeidsformer i bedriften.

Silje S. Solberg styreleder Ducky AS Styreleder Ducky AS

Innsikt og Utsikt har sammen med Metreno AS i 2018 gjennomført brede markeds- og interessentundersøkelser for OI! Trøndersk Mat- og Drikke AS. Vi er fornøyde med både gjennomføringen og innsikten, resultatene og rapporten som ble levert. Vi bruker dette videre i vårt arbeid med å utvikle Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen som landets ledende festivaler innen lokal mat og drikke.

Aslaug Rustad – Daglig leder OI! Trøndersk Mat- og Drikke AS

Trondhjems Turnforening har i 2016 leid inn I&U for å styrke markedsføringen av Nordeuropeisk mesterskap i turn i Trondheim. Det har vært en svært positiv opplevelse. Steffen har satt seg godt inn i vårt behov og funnet gode løsninger. Han har vist stor kreativitet, i tillegg til å være systematisk og målrettet.

Kari Kvam Daglig leder Trondhjems Turnforening og arrangør av Nordeuropeisk Mesterskap i Turn i Trondheim 2016

Steffen R. L. har bidratt med god kompetanse og effektive løsninger på områder der vi ikke har egne ansatte. Han har utvilsomt bidratt til vår verdiskaping gjennom sin kompetanse innen markedsføring og kommunikasjon.

Thomas Wiggen Daglig leder / Eier WIE Montasje

Nyheter

Innsikt og Utsikt skal jobbe med klima, natur og bærekraft sammen med shooting star Ducky!

01.08.-19 I&U har siden starten av juni forent krefter med klimapionérene i Ducky i Kjøpmannsgata for å gjøre det lettere for deg […]

Innsikt og Utsikt godt i gang med oppdrag for Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen

14.05.-18 I januar inngikk Innsikt og Utsikt avtale med OI! Trøndersk Mat og Drikke AS om markedsundersøkelser og råd om videre tiltak […]

Følg med på Trondhjems Turnforenings Nord-Europeisk Mesterskap i turn

22.10.16: I morgen går finalene i Nord-Europeisk Mesterskap i turn i Trondheim. Trondhjems Turnforening er arrangør og Innsikt og Utsikt har bidratt […]

Se alle nyheter

Innsikt og Utsikt

...er et manager-for-hire enkeltmannsforetak startet i 2016. Det betyr at du kan leie inn kompetent og erfaren hjelp for en midlertidig periode innen markedsføring, forretningsutviking og strategi. Se nærmere beskrivelse lenger ned.

I stedet for å ansette noen i en fulltidsstilling du ikke har bruk for, eller budsjett til, kan du ved hjelp av Innsikt og Utsikt få den kompetansen du trenger gjennom fleksible og effektive løsninger; uten risikoen, kostnadene og forpliktelsene som følger en fast ansettelse.

Kanskje trenger du bare noen som kan gå rett inn i et vikariat? Eller et midlertidig teammedlem til et prosjekt i din virksomhet? For eksempel ser venture-foretak ofte etter kompetent markedspersonell i et oppstartsforetak de vurderer å investere i. Innovasjon Norge og andre tidligfase investorer krever ofte markedsanalyser av god kvalitet for å gi deg støtte. Innsikt og Utsikt har levert - og kan levere - akkurat det du trenger.

Foretaket er meg - Steffen R. Larssen. Jeg har til enhver tid 2-4 aktive kunder. Det er for å ha tid nok til alle, og for å alltid kunne stille opp på kort varsel - når det kreves.

Et vanlig oppdrag er 3 måneder til et til to år; én til fire dager i uken avhengig av dine behov. Du betaler heller ikke for mer. Jeg jobber enten på kontoret ditt - eller eget kontor. Du bestemmer.

Du får lang og bred erfaring og formell kompetanse, et godt nettverk, god kjennskap til prosesser og metoder og et bredt utvalg tjenester. Alt det du har behov for.

Og mye lavere kostnader.

Forhåpentligvis kan jeg bidra med bedre innsikt og utsikt for din virksomhet. Les mer om min kjernekompetanse lenger ned.

Til slutt: Ingen kan alt, heller ikke jeg. Les mer om Innsikt og Utsikt sine samarbeidspartnere, som deltar i leveransen ved behov, nedenfor.

Rull nedover for å ta kontakt!

Manager-for-hire:

Steffens CV

SAMARBEIDSPARTNERE:

Innsikt og utsikt er levert til kunder i form av:

I&U kjernekompetanse

Markedsføring

15 års fartstid har gitt erfaringer fra virksomheter av ulik størrelse, med ulike formål, i ulike bransjer. For eksempel hadde jeg en sentral operativ og taktisk rolle da RBK nådde publikumsmålet og satte uoffisiell Norgesrekord i publikumsoppmøte (20 000 i snitt) i 2007.

Jeg er utdannet sivilmarkedsfører (1998) fra BI/Norges Markedshøyskole.

 

Finn ut mer her

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling på vegne av et tosifret antall startups og SMB-bedrifter. Det gir et godt utgangspunkt for å se likhetstrekk og forskjeller, suksessfaktorer og fallgruver.

Som samfunnsviter jeg er opptatt av hvordan din forretningsmodell appellerer til, og passer med mennesker, markeder og samfunn. Hvordan tar små, men avgjørende brukergrupper i mot ditt produkt eller tjeneste? Er idéen din god nok til å skape sterke nok følelser eller preferanser hos en stor nok kundemasse? Er relevante samfunnsstrukturer på din side, og hvordan er timingen din?

 

Sommeren 2018 tok jeg en mastergrad ved geografisk institutt NTNU som kan gi svar på slike spørsmål, og da spesielt innen bærekraft og hvilken innflytelse offentlige prosesser har på kommersielt næringsliv.

Finn ut mer her

Strategi

Strategi for små og mellomstore bedrifter eller startups handler ofte om å velge noe – og velge bort noe annet. Det må skje i svært usikre situasjoner, med små ressurser og stor risiko. Innsikt fra flere slike tidligere situasjoner gir gode utsikter til å treffe de beste valgene, og unngå de største tabbene. På dine vegne.

 

Finn ut mer her

Se mer

Innsikt og Utsikt i tall:

Prosjekter
18
Kaffekopper
3591
Aktive kunder
1
Timer levert
900

Tjenester

Manager-for-hire

I mange tilfeller er oppgavene for mange og tiden for knapp. Dessuten har vel de fleste opplevd å bruke tid man ikke har, på å prøve å løse oppgaver man ikke har erfaring med. En manager-for-hire løser disse flaksehalsene uten at det koster mer enn du har budsjett til.

Fri rådgivning

Alt trenger ikke gjøres til en en ny, stor eller omfattende oppgave. Av og til er nettopp dette det du selv synes er mest inspirerende å gjøre. Da skal du få lov til det. Andre ganger er det som trengs bare en god diskusjon med noen andre enn deg selv.  Det trenger likevel ikke være en ulempe å hente noen fra utenfor din egen organisasjon – som gir kritiske, objektive og innsiktsbaserte tilbakemeldinger.

Prosjektoppdrag

Innsikt og Utsikt er et foretak som først og fremst tilbyr det langsiktige konseptet manager-for-hire. Det betyr ikke at det ikke kan være lurt å starte med et enkelt oppdrag for å se hvordan kjemi, dialog og komeptanse fungerer.

Eksempler kan være markedsundersøkelser, digitale kampanjer og sosiale medier, websider (etablering /drift), PR/Media.

Nå – Kanskje du vil:

Sende en e-post?

Bli oppringt?

Invitere til et møte?

Ja, men hvilken erfaring da..?

Det er lett å si at man har drevet med det ene og det andre. Det er like viktig å fortelle i hvilke bransjer. De ser du under. Til høyre ser du hvordan den totale erfaringen strekker seg over noen andre viktige parametre.

  • IT / Teknologi
  • Frivillig/NGO
  • Underholdning/Idrett
  • Offentlig virksomhet / akademia
  • Helse

Tematisk fordeling erfaring

Prosjekt
75%
Rådgivning
50%
Start-ups / SMB´er
70%
Ledelse
55%

HAR DU SETT NOK? TA KONTAKT!

Om Innsikt og Utsikt

Vandrefalken er en god metafor for navnet Innsikt og Utsikt. Langt oppe i luften ser den både mulige bytter og eventuelle farer. Stupet den er så kjent for gjør den til verdens raskeste dyr. For å kunne gjennomføre et slikt stup trengs trening, feiling og erfaring. Det gir innsikt. Vandrefalken viser at innsikt og utsikt hører sammen. Også hvis den skal jakte på verdens raskeste terrengsyklist (se video).