Om Innsikt og Utsikt

 

IU_Logo_Stroke

Innsikt og Utsikt er både et navn og en benevnelse på to helt sentrale faktorer som kreves for å lykkes med mange ulike ting.

Mitt manager-for-hire-foretak trenger selvsagt et navn og hva var da bedre enn å forsøke å beskrive det jeg mener er de to viktigste suksessfaktorene mange SMB virksomheter trenger – men som man så å si aldri får nok av?

Se til naturen; se på vandrefalken – verdens raskeste skapning.

Å lykkes blant konkurrenter i næringslivet eller konkurrenter i naturen handler om å disponere og utnytte tilgengelige ressurser på en best mulig måte.

Vi prøver hele tiden å skape størst mulige verdier for oss selv eller noen andre gjennom mest mulig effektiv bruk av egne tilgjengelige ressurser.

Det krever gode valg og riktige prioriteringer i uoversiktlige omgivelser.

Det krever innsikt og utsikt.

Innsikt kan bety forskjellige ting. Det kan bety erfaring, kjennskap til konkret informasjon, beherskelse av viktige verktøy eller teknologi eller en god forståelse eller vurdering av en situasjon.

Utsikt kan bety suveren oversikt over terrenget og angripelige muligheter. Det kan også bety kjennskap til farer og uoverstigelige hindre. Med god utsikt kan du dermed få et bedre bilde over de verdiene eller ressursene du har mulighet til å tilegne deg fra din posisjon.

Derfor har jeg valgt Innsikt og Utsikt som mitt foretaks navn – og som en benevnelse på det jeg selv mener er viktigst for å lykkes på din arena.

Akkurat som vandrefalken.

Ta gjerne kontakt hvis du liker tankegangen.