Innsikt og Utsikt godt i gang med oppdrag for Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen

14.05.-18 I januar inngikk Innsikt og Utsikt avtale med OI! Trøndersk Mat og Drikke AS om markedsundersøkelser og råd om videre tiltak på bakgunn av resultatene.

Etter innledende samtaler med OI! Trøndersk Mat og Drikke AS fant I&U og vår nye kunde frem til et spennende prosjekt som skal bidra til mer innsikt om publikum, merkevaren(e) og de frivillige i festivalene Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen. Undersøkelsene skal favne bredt, og gi konkrete svar som kan brukes i videre utvikling av festivalene.

Publikum, digitale flater, bidragsytere, med flere skal undersøkes slik at vi får et bredest mulig inntrykk av standingen til de to festivalene.

-Oi! Trøndersk Mat og Drikke ønsker å vite mer om hva publikum, samarbeidspartnere og sponsorer mener om våre festivaler. Vårt mål er å skape mersmak og merverdi for publikum og utstillere, og gjennom undersøkelsen med Innsikt og Utsikt håper vi å få svar på om vi oppfyller målet, samt si noe om forbedringspotensialet framover, sier prosjektleder Kristine Rise i OI! Trøndersk Mat og Drikke AS.

I&U skal samarbeide med Frode Laugen som driver Skjemakontrollen, Metreno og AI Survey, alle prosjekter innen spørreundersøkelser, og som har høy kompetanse på gjennomføring av spørreundersøkelser.

Frode Laugen deltar i gjennomføringen som likestilt prosjektpartner: Laugen driver tre ulike selskaper som alle jobber for optimal bruk av, og høyere kvalitet i spørrskjemamålinger. Selskapene Metreno, Survey AI og Skjemakontrollen skal på ulike måter utvikle og ta i bruk teknologi for å gi brukerne best mulig input og output fra sine spørreskjema. Samarbeidet med Innsikt og Utsikt for OI! Trøndersk Mat og Drikke AS er ment å gi selskapene verdifull erfaring for utviklingen av teknologiene.