Innsikt og Utsikt skal jobbe med klima, natur og bærekraft sammen med shooting star Ducky!

01.08.-19 I&U har siden starten av juni forent krefter med klimapionérene i Ducky i Kjøpmannsgata for å gjøre det lettere for deg og meg å bli mer klimavennlig. Ducky har laget en API- og appløsning som lar bedrifter, organisasjoner, skoler og til og med byer gjøre det enklere for ansatte, medlemmer, studenter og innbyggere å leve mer klimabevisst. 

Ducky har fått mange medieoppslag (DN, NRK, NRK, Norwegian SciTech News) og mye skryt for sin løsning basert på kunnskap fra, og laget i samarbeid med, NTNU. Løsningen skal gjøre det enklere for hver enkelt av oss å både forstå mer av vårt eget klimafotavtrykk, hvordan vi kan begrense det – og hvordan vi kan øke vårt klimahåndavtrykk (inspirere andre til å gjøre det samme).

Duckys forretningside er veldig fleksibel og kan nyttiggjøres av alle former for organisasjoner, der arbeidsgiver, studiested eller en barnehage kan kjøpe tilgang og gi adgang til ansatte, studenter o.l. som kan bruke en app for daglig logging av de aktivitetene man gjør som gir klimautslipp.

Steffen R Larssen, aka Innsikt og Utsikt skal jobbe med Ducky for å styrke bedriftenes bærekraftspotensiale og -engasjement. F.h. Johannes Andersen, Aina Nesmoen, Astrid Norum, Mads Simonsen.

-Nå skal Ducky ta sats og henvende seg kraftigere og bli mer synlig overfor bedriftsmarkedet. Vi ønsker å vise at vår løsning ikke bare skaper engasjement og læring blant de ansatte, men også kan ha positive effekter for bedriftenes egen bunnlinje, sier Mads Simonsen, en av gründerne bak Ducky-konseptet.

Første oppgave for I&U og Ducky er sammen med Klimabrølet i Oslo å engasjere bedrifter til å melde seg på i en toukers konkurranse, Klimautfordringen, fra slutten av august. Her kan de ansatte konkurrere både internt og med andre bedrifter og organisasjoner om å senke sine klimautslipp mest mulig. Konkurransen er landsomfattende, og det er ikke for sent å melde seg på enda – er dere med!?