Frode Jakhelln Laugen (Metreno AS)

Daglig leder Metreno AS. Eier skjemakontrollen.no. M.Sc. Psykologi.

Har siden 2002 vært involvert i utvikling og gjennomføring av tester, evalueringer og survey-løsninger.

Som Daglig leder i Metreno, leder Frode også Metrenos tekniske utvikling (inkluderer standardiserte 360 ° – evalueringer, internkommunikasjon og HR-målinger).

Frodes lidenskap er webteknologi, design og løsninger som gir klare forretningsfortrinn til kundene.

Frodes styrke ligger i å optimalisere forholdet mellom psykometri og webteknologi. Det har resultert i et stort antall suksessrike tjenester levert gjennom Metreno.com.

No token or token has expired.