Brand Partnership – konsept

I en del tilfeller strekker ikke organisasjonens ressurser til når man skal ut i markedet og nå sitt publikum. I noen tilfeller kan andre organisasjoner eller virksomheter se en egeninteresse i å bidra til at du når dine mål. Hvis denne virksomheten besitter akkurat de ressursene du behøver kan et Brand Partnership – konsept være aktuelt.

Innsikt og Utsikt har konstruert og etablert et slikt konsept for én av våre kunder.

Ta kontakt for mer informasjon.