Markedsundersøkelser

Mange vil si at selve kjernen i moderne forretningsvirkomhet er innsikt i sitt marked og sin målgruppe. Det kan gjøres på flere måter, og bety ulike ting, men en ting som aldri taper sin verdi er målrettede markedsundersøkelser.

Skal du for eksempel søke om støtte fra Innovasjon Norge, eller andre tidligfase investorer, er du nødt til å legge frem en initiell markedsundersøkelse.

Du vil alltid ta bedre beslutninger jo bedre informasjonsgrunnlag du har. Ulike publikums-, markeds- og interessentundersøkelser gir også større gjennomslagskraft og grunnlag for beslutninger overfor og i samarbeid med ditt styre.

…Og du vil bli overrasket når du får vite hvor raskt, kostnadseffektivt og enkelt det faktisk kan gjøres.

Ta kontakt for å diskutere nærmere.