Forretningsutvikling

Forretningsutvikling på vegne av et tosifret antall startups og SMB-bedrifter. Det gir et godt utgangspunkt for å se likhetstrekk og forskjeller, suksessfaktorer og fallgruver.

Som samfunnsviter jeg er opptatt av hvordan din forretningsmodell appellerer til, og passer med mennesker, markeder og samfunn. Hvordan tar små, men avgjørende brukergrupper i mot ditt produkt eller tjeneste? Er idéen din god nok til å skape sterke nok følelser eller preferanser hos en stor nok kundemasse? Er relevante samfunnsstrukturer på din side, og hvordan er timingen din?

 

Sommeren 2018 tok jeg en mastergrad ved geografisk institutt NTNU som kan gi svar på slike spørsmål, og da spesielt innen bærekraft og hvilken innflytelse offentlige prosesser har på kommersielt næringsliv.

Finn ut mer her