Manager-for-hire

I mange tilfeller er oppgavene for mange og tiden for knapp. Dessuten har vel de fleste opplevd å bruke tid man ikke har, på å prøve å løse oppgaver man ikke har erfaring med. En manager-for-hire løser disse flaksehalsene uten at det koster mer enn du har budsjett til.