Strategi

  • Analyse og informasjonsinnhenting; Gode strategiske valg bygger på god metode og innsikt.
  • Implikasjoner av de strategiske valgene; Det er lett å uttrykke en strategi. Men hva er implikasjonene? Én ting er valgene og prioriteringene som må gjøres. Men hva betyr egentlig dine strategiske valg for din virksomhet? Hvilket potensiale kan du utløse?