Silje S. Solberg styreleder Ducky AS

I&U / Steffen ble i med i salgsteamet i Ducky 3.juni 2019. Den første oppgaven var å hjelpe teamet å selge inn produktet “klimamesterskap for bedrifter” som en del av kampanjen Klimabrølet, august 2019.
Steffen bidro til å avdekke hvordan vi best kunne selge til flest mulig bedrifter på kort tid. Han viste et stort pågangsmot og fulgte opp mange bedrifter på en veldig god måte.

Steffen hadde også ansvar for et samarbeid med Trondheim kommune, for et prosjekt for utvikling av digitale tvillinger som skulle bidra til å gi bedre akkumulerte data for innbyggernes klimafotavtrykk. Steffen deltok dessuten i oppstarten av Duckys salg-og markedsstrategi, som en del av et
strategiteam. Steffen var proaktiv og bidro med kunnskap på metode og verktøy. Han bidro også til
viktige diskusjoner, som la grunnlaget for et lengre arbeid med strukturering av samarbeidsformer i bedriften.