Utdanning: Mastergrad NTNU om teknologi, makt, diskurser

Posted on Posted in Uncategorised

Spesialisering: Geografi/Naturressursforvaltning og bærekraft i havbruksnæringen