Utdanning: Mastergrad NTNU om teknologi, bærekraft, regional næringsutvikling

Spesialisering: Geografi/Naturressursforvaltning og bærekraft i havbruksnæringen