HiST hovedpunkter

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Ansvar for HiSTs IPR/eierskap til oppfinnelser gjort av ansatte Arbeidstakeroppfinnelsesloven og Universitets- og høgskoleloven gjennom søk, rådgivning, verifisering, utvikling og tilrettelegging. Oppfølging og tilrettelegging av/for forskere/ansatte og studenter ved HiST. Rådgiver for rektorat og styre, bl.a. i samarbeid med høyskolens advokatkontor, når det gjelder beslutning om eierskap, aksjekjøp og aksjonæravtaler, og annen konkret saksbehandling. Dessuten også overordnet helhetlig strategi for høyskolen for innovasjon og entreprenørskap.
  • formell avtale: ansvarlig representant overfor NTNU Technology Transfer AS, HiSTs kommersialiseringsaktør.
 • Rådgiver, tilrettelegger, motivator og samarbeids-/samtalepartner for ansatte ved HiST som besitter kommersialiserbare arbeidsresultater.

 

 • Inkubatorleder HiST Inkubatoren (En inkubator er et kontorfellesskap for nye, vekstkraftige bedrifter med rådgivning, infrastruktur og finansiell støtte. Denne er et SIVA-støttet samarbeid med Leiv Eiriksson Nyskaping AS, HiSTs forrige kommersialiseringsaktør); utvikling og drift: I fjor sommer var det 5 bedrifter/case som jobber med utvikling av ovennevnte forretningsideer, pluss en mentorbedrift; Augmenti AS.
  • Rådgiver for gründere i inkubatoren og administrativt ansvarlig for drift, tilrettelegging og utvikling. Herunder rådgivning ved utvikling av forretningsideer og -modeller, m.m.
  • Kontaktpunkt, samarbeid, rådgiver formål/strategi og avtaleinngåelse med Leiv Eiriksson Nyskaping.

 

 • Totalansvar HiST Gründerstipend. Stipendet skal stimulere ferske forretningsideer.
  • Utlysning/markedsføring/idesøk/stimulering/rådgivning overfor studenter og ansatte til å søke stipend. Organisering og gjennomføring. Rådgiver/verifisering og sekretær for (ekstern) jury ledet av Rektor ved HiST. Gjennomføring jurymøter.

Stipendet er på totalt kr. 400 000,-.

 • Faste jurymedlemmer:
  • Innovasjon Norge
  • Viking Venture
  • DnB
  • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  • NTNU Technology Transfer AS
  • Leiv Eiriksson Nyskaping
  • Ansatt- og studentrepresentanter ved HiST

 

 • Ansvarlig ved HiST for gjennomføring av stipendutdelingsgalla; HiST Gründerlounge.

 

 • Undervisning om innovasjon og entreprenørskap i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, Mittuniversitetet og lærere ved HiST ved noen utdanninger, som bioingeniør og materialteknologi.
  • Gjennomføring av Ungt Entreprenørskaps konsept «Gründercamp» (komprimert entreprenørskapskurs).
  • Rådgiver/coach i prosjektet ‘Kreativ 24’ (komprimert entreprenørskapskurs) sammen med Midtuniversitetet (Østersund, Sundsvall og Härnösand).
 • Samarbeid/deltakelse/kontaktpunkt/innsikt i med/overfor NTNUs andre innovasjons- og entreprenørskapssatsninger:
  • NTNU Senter for Entreprenørskap og Entreprenørskapsskolen
  • NTNU Accel
  • Innovasjonssenter Gløshaugen
  • Spark NTNU
  • NTNU Discoverystipend
  • Take-Off

 

 • Daglig kontakt, koordinering og oversyn med den frivillige studentforeningen Start HiST. På vegne av HiST gjennomfører de flere ulike tiltak for å spre kunnskap og motivasjon om innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved HiST.
 • Kontaktpunkt for interne interessenter og ansvarlige som FoU-koordinatorer, lærere, dekaner.
 • Uformelt kontaktpunkt og samarbeidspartner for/med eksterne relevante enheter som Enova, Trondheim Kommune, HiNT og Midtuniversitetet i Sverige. Dermed var min stilling ved HiST en sentral del i et bredt orientert samarbeid om akademisk og regional innovasjon og entreprenørskap.
 • Gjennomføring av brukerundersøkelser blant ansatte, studenter og samarbeidspartnere om innovasjon og entreprenørskap.

I løpet av de 3 årene prosjektet har vart er det oppnådd følgende resultater:

 • 3 HiST-case har kommet til, og 2 har vunnet regional Venture cup-finale.
 • 1 HiST-case har vunnet nasjonal VC-finale og 1 case har fått andreplass.
 • 2 Case fra HiST Inkubatoren har blitt tatt med i NTNUs Take Off-program.
 • 3 case fikk i fjor etablererstøtte fra Innovasjon Norge.
 • 3 case har flyttet fra HiST Inkubatoren til LENs inkubator på Pirsenteret, og 2 har flyttet videre (dvs. er kommersialisert).
 • HiST Inkubatoren har vokst fra én kontorplass til sju.
 • Én case fra HiST Inkubatoren har oppnådd en eksklusiv avtale med AMK-sentralen i Norge om utvikling av forbedret varslingstjeneste.
 • HiST-styret har vedtatt å delta i en spinoutprosess gjennom en rettet emisjon (fra ansattes arbeidsresultater) for første gang på mange år.
 • Ny rekord i søknadstall til HiST Gründerstipend i 2014 (og økt snitt 2012-14). Flere faglig ansatte som har søkt enn tidligere. Også første gang faglig ansatte ved HiST og NTNU sammen får stipend.