Digital markedsføring

Digital markedsføring er egentlig summen av nye – og tradisjonelle – måter å nå ut til kunder og potensielle kunder på. Noe er nytt, mens andre ting har sitt fundament i tradisjonell forståelse av kundens adferd og prederanser.

Alle har i dag en nettside, men vi bruker også gjerne andre sosiale digitale medier i tillegg. Ofte er kunsten å lykkes mer enn det å få nok tid, men også det å få alle kanaler til å fungere sammen. Både digitale og tradisjonelle. Dessuten må innhold og budskap tilpasses hver enkelt kanal.

Man må vite hvordan man optimaliserer investeringene i hver enkelt kanal og hvordan man jobber langsiktig.

Det er også viktig å vite at en markesstrategi fremdeles er viktigere – og overordnet en digital strategi.

Innsikt og Utsikt er i dag redaktør for turrenn.net; en netside som har vært i stor vekst siden etableringen og de to (aller) første besøkende den første dagen. I vintersesongen har siden 30 000 sidevisninger/mnd uten én krone i investeringer. Turrenn.net bruker aktivt Instagram, Facebook og nyhetsbrev i sin digitale markedsmiks.

Trenger du hjelp til din digitale markedsføring, ta kontakt her.