KTI-analyse og strategisk mediekontakt

For Trøndersk Matfestival og Bryggerfestivalen gjennomførte I&U i samarbeid med Norfakta en representativ kundetilfredshetsundersøkelse blant Trondheims befolkning og randkommunene om kjennskap og tilfredshet med de to festivalene. De positive resultatene ble deretter presentert overfor Adresseavisen og avstedkom medieoppslag på åpningsdagen for festivalene.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om liknende muligheter for din virksomhet.