Digitale nyhetsbrev

Gode, digitale nyhetsbrev kan oppnå oppmerksomhet (åpning og lesing av nyhetsbrevet) hos så mye som 80-90% av din målgruppe.

Innsikt og utsikt oppnår konsekvent en klikkprosent på 50-80% (antall som åpner nyhetsbrevet), som er langt over bransjestandarden fordi vi sender ut relevant innhold til interesserte mottakere.

De kan sendes enten internt i virksomheten din til egne ansatte, eller eksternt til nåværende eller potensielle kunder, eller andre viktige interessegrupper.

Relevant innhold, og riktig timing av utsending fra en kjent avsender hjelper deg å få fortalt din målgruppe det som er viktig for de å få vite. Eller det som er viktig for deg å fortelle de om.

Du får også grundig innsikt i statistikk som viser hvem som har åpnet nyhetsbrevet, og hvor mange som har klikket på de linkene du ønsker. Med andre ord; hvor godt utsendelsene lyktes med å oppnå dine mål.

Innsikt og Utsikt bruker verktøy som fungerer like godt på alle plattformer (mobil, nettbrett og bærbar/stasjonær PC).

Ta kontakt hvis du vil diskutere digitale nyhetsbrev for din virkomhet nærmere.