Markedsplan

Et berømt sitat går som følger: -Planning is everything, plans are nothing. Det ligger mye sannhet i dette, og man kan trekke flere poenger ut av sitatet. Et par viktige dreier seg om å kommunisere hvem hva, hvorfor, eller know-how, know-why, og know-who internt, slik at for eksempel gamle og nye medarbeidere som aldri møter hverandre kan overføre erfaringer og innsikt seg i mellom. Synliggjøring av mål er et annet viktig poeng. Delt engasjement og forankring et tredje.

Ta kontakt hvis du vil prate mer om en markedsplan for din virksomhet.