Publikum- og interessentundersøkelse

For OI! Trøndersk mat og drikke AS gjennomførte I&U i samarbeid med Metreno AS en bred undersøkelse for å få vite mer om hva publikum og andre interessenter mente om Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen som arrangeres hvert år i Trondheim.

Undersøkelsene inkluderte datainnsamling fra ordførere som representerte produsenter som deltok på festivalen, ulike publikumsundersøkelser før-, under og etter festivalen samt frivilligundersøkelse og analyse av sosiale medier og festivalenes digitale synlighet.

Som en del av avtalen ble det levert en rapport med analyse, konklusjoner og en rekke strategiske forslag og anbefalinger for videre arbeid.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om liknende muligheter for din virksomhet.