Bærekraft- og bedriftsrådgiver Næringshagen i Orkdalsregionen / Thams Innovasjon

NiO / Thams Innovasjon er en del av SIVA og Fylkeskommunens program og satsninger for økt verdiskaping i distriktene for å bidra til økt bærekraftig vekst:

Rådgiver og prosjektleder innen forretningsutvikling, markedsføring, salg, kompetanseutvikling, strategi, metoder, løsninger innen lønnsom bærekraft og sirkularitet, søknadsskriving for prosjektfinansiering (til ENOVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet).
Prosjektdeltaker og -leder innen ulike bærekraft/sirkularitetssatsinger
Prosjektleder Trainee Trøndelag, et initiativ for å øke andelen ansatte med høyere utdanning i distriktene.
Representant / deltaker i ulike nettverk som for eksempel UN Global Compact.