Bærekraft- og bedriftsrådgiver Ducky AS

Ducky AS´ formål var å bidra til lavere individuelt klimafotavtrykk gjennom etablert faglig klimapsykologi og digitale verktøy, ved å gjennomføre engasjerende konkurranser blant ansatte og ledere i bedrifter for å redusere eget klimafotavtrykk. Steffens oppgave var markedsføring av disse konkurransene. I tillegg jobbet Steffen med forretningsutviklingsprosjekter i samarbeid med samfunnsaktører innen bank og kommunal virksomhet for å finne nye måter å synliggjøre individuelle klimafotavtrykk, gjennom digitale tvillinger eller bankkunders fotavtrykk basert på kjøpsmønster.